strona główna kancelaria prawna MPiW
Tworzenie i negocjowanie umów związanych ze stosunkiem pracy, w tym kontraktów menedżerskich.
Prawidłowe ukształtowanie umowy o pracę jest bardzo istotne zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika. Przy jej tworzeniu konieczne jest wypracowanie kompromisu, który usatysfakcjonuje i zabezpieczy prawa obu stron, będąc dzięki temu dobrą podstawą dalszej współpracy.

Kodeks Pracy, mimo licznych uregulowań zabezpieczających prawa pracowników, pozostawia stronom stosunku pracy pewną swobodę w zakresie ukształtowania wzajemnych relacji. Nie jest to jedynie kwestia wyboru między umową na czas określony bądź nieokreślony czy też innymi rodzajami umów o pracę. Jest to również kwestia odpowiedniego ukształtowania praw i obowiązków obu stron, wynagrodzenia pracownika.

Szczególnym typem umów są kontrakty menedżerskie, które mogą być ukształtowane zarówno jako umowa o pracę jak i umowa cywilnoprawna. Istotne jest aby zarówno menedżer jak i podmiot, z którym podpisuje umowę byli zgodni co do tego jaki charakter chcą nadać wiążącemu je stosunkowi.

 Kancelaria Radców Prawnych Malinowski, Płachta i Wspólnicy posiada bogate doświadczenie w przygotowaniu umów tego typu, dzięki czemu możemy pomóc Państwu w przygotowaniu kontraktu stanowiącego idealny kompromis między interesami pracownika i pracodawcy.

mail sekretariat@mpiw.pl ul. A.E. Odyńca 35, 02-606 Warszawa; tel. (+48 22) 621 40 70; fax (+48 22) 621 31 68  
rozwiązanie umowy o pracę rozwiązanie umowy o pracę rozwiązanie umowy o pracę rozwiązanie umowy o pracę rozwiązanie umowy o pracę rozwiązanie umowy o pracę rozwiązanie umowy o pracę