strona główna kancelaria prawna MPiW
Prowadzenie sporów sądowych związanych z zakończeniem stosunku pracy

Zakończenie stosunku pracy często prowadzi do sporów, których rozstrzygnięcie z racji braku możliwości porozumienia między byłym pracownikiem i pracodawcą, wymaga wstąpienia na drogę sądową. Pracownik, z którym rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem może dochodzić orzeczenia bezskuteczności wypowiedzenia, przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach czy też odszkodowania, jeżeli wypowiedzenie było nieuzasadnione bądź naruszało przepisy. Podobne uprawnienia przysługują w sytuacji rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z tym że wtedy nie można dochodzić bezskuteczności wypowiedzenia. Natomiast pracodawcy, w takiej sytuacji, przysługuje jedynie odszkodowanie.

 

Ponadto zakończenie stosunku pracy może rodzić spory na tle rozliczeń finansowych, zwrotu mienia powierzonego pracownikowi bądź też wydania przez pracodawcę świadectwa pracy, bądź jego sprostowania.

 

Spory sądowe wynikające z prawa pracy, w tym dotyczące zakończenia stosunku pracy, zostały uregulowane w Kodeksie Postępowania Cywilnego w sposób szczególny jako postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Radcowie Prawni Kancelaria Malinowski, Płachta i Wspólnicy wielokrotnie reprezentowali zarówno pracowników jak i pracodawców w sporach wynikających z zakończenia stosunku pracy. Posiadamy doświadczenie, które pozwoli skutecznie chronić Państwa prawa w postępowaniu przed Sądami.

mail sekretariat@mpiw.pl ul. A.E. Odyńca 35, 02-606 Warszawa; tel. (+48 22) 621 40 70; fax (+48 22) 621 31 68  
rozwiązanie umowy o pracę rozwiązanie umowy o pracę rozwiązanie umowy o pracę rozwiązanie umowy o pracę rozwiązanie umowy o pracę rozwiązanie umowy o pracę rozwiązanie umowy o pracę